Bloemenheuvel

Cover Bloemenheuvel

Uitgave: Gemeente Bloemendaal

Auteurs: Wim Post, Gert Jan van Setten en Hans Scheffer
Eindredactie en productie: Jaap Hengeveld
Vormgeving: NPD Communications
Beeldmateriaal historie: (NHA) Noord Hollands Archief, gemeente Bloemendaal en particulier
Foto’s bouwproces: Roderick de Veen
Fotografie architectuur nieuwbouw: Dirk Verwoerd
Druk: Wilco
ISBN/EAN 978-90-9029068-3